Verb Call – Konjugering af verbopkaldet med Ouest -France, kaldet: Enkel og nem definition af ordbogen

<h1>Hedder</h1>
<blockquote>”I 44, hvis de allierede var landet dagen før den d -dag, vi ville have <strong>hedder</strong> Dag i.”” <em>Philippe Geluck</em></blockquote>
<h2>Hedder</h2>
<p>I partnerskab med Frankrig-Conjugaison.Fr</p>
at ringe :</b> Verb af den første gruppe</h2>
<ul>
<li>Infinitiv: <b>app<b>tonehøjde</b></b></li>
<li>Tidligere infinitiv: <b><b>at have</b> app<b>Elé</b></b></li>
<li>Nuværende deltagelse: <b>app<b>elev</b></b></li>
<li>Past participium: <b>app<b>Elé</b></b></li>
</ul>
Andre former for konjugering af verbopkald:
<h2>Opkald på vejledende</h2>
<h3>Nuværende vejledende</h3>
Jeg app<b>Hun</b><br />din app<b>de</b><br />Han apps<b>Hun</b><br />Hun apps<b>Hun</b><br />Vi app<b>hakke</b><br />din app<b>Elez</b><br />De app<b>hun</b><br />De app<b>hun</b><br />
<h3>Præsentere perfekt</h3>
<p>jeg<b>har</b> app<b>Elé</b><br />du <b>SOM</b> app<b>Elé</b><br />han <b>har</b> app<b>Elé</b><br />Hun <b>har</b> app<b>Elé</b><br />Vi <b>har</b> app<b>Elé</b><br />DU <b>har</b> app<b>Elé</b><br />de <b>har</b> app<b>Elé</b><br />de <b>har</b> app<b>Elé</b><br /></p>
<h3>Ufuldkommen indikativ</h3>
<p>Jeg app<b>Elais</b><br />din app<b>Elais</b><br />Han apps<b>eait</b><br />Hun apps<b>eait</b><br />Vi app<b>Elions</b><br />din app<b>Eliez</b><br />De app<b>var</b><br />De app<b>var</b><br /></p>
<h3>Plus-end-perfekt indikativ</h3>
<p>jeg<b>havde</b> app<b>Elé</b><br />du <b>havde</b> app<b>Elé</b><br />han <b>havde</b> app<b>Elé</b><br />Hun <b>havde</b> app<b>Elé</b><br />Vi <b>fly</b> app<b>Elé</b><br />DU <b>havde</b> app<b>Elé</b><br />de <b>havde</b> app<b>Elé</b><br />de <b>havde</b> app<b>Elé</b><br /></p>
<h3>Tidligere enkel vejledende</h3>
Jeg app<b>Elai</b><br />din app<b>Elas</b><br />Han apps<b>Ela</b><br />Hun apps<b>Ela</b><br />Vi app<b>Elâme</b><br />din app<b>Elâtes</b><br />De app<b>El</b><br />De app<b>El</b><br />
<h3>En anterior indikativ</h3>
<p>jeg<b>Eus</b> app<b>Elé</b><br />du <b>Eus</b> app<b>Elé</b><br />han <b>havde</b> app<b>Elé</b><br />Hun <b>havde</b> app<b>Elé</b><br />Vi <b>havde</b> app<b>Elé</b><br />DU <b>havde</b> app<b>Elé</b><br />de <b>havde</b> app<b>Elé</b><br />de <b>havde</b> app<b>Elé</b><br /></p>
<h3>Enkel fremtid indikativ</h3>
<p>Jeg app<b>hun vil</b><br />din app<b>Elleras</b><br />Han apps<b>hun vil</b><br />Hun apps<b>hun vil</b><br />Vi app<b>hun hende</b><br />din app<b>hun vil</b><br />De app<b>hun vil</b><br />De app<b>hun vil</b><br /></p>
<h3>Fremtiden-anterier indikativ</h3>
<p>jeg<b>vil have</b> app<b>Elé</b><br />du <b>Aura</b> app<b>Elé</b><br />han <b>vil have</b> app<b>Elé</b><br />Hun <b>vil have</b> app<b>Elé</b><br />Vi <b>vil have</b> app<b>Elé</b><br />DU <b>vil have</b> app<b>Elé</b><br />de <b>vil have</b> app<b>Elé</b><br />de <b>vil have</b> app<b>Elé</b><br /></p>
<h2>Træningsøvelser på verbopkald <br />Med Linstit.com </h2>
<ul>
<li>Træning – Verbopkald i det nuværende vejledende</li>
<li>Træning – Verbopkald på det ufuldkomne indikative</li>
<li>Træning – Verbopkald i den enkle fortid</li>
<li>Træning – Verbopkald på det vejledende fremtid</li>
</ul>
<h2>Ring til betingede tider</h2>
<h3>Betinget</h3>
<p>Jeg app<b>hun ville</b><br />din app<b>hun ville</b><br />Han apps<b>hun var</b><br />Hun apps<b>hun var</b><br />Vi app<b>hun ville</b><br />din app<b>hende hende</b><br />De app<b>hun var</b><br />De app<b>hun var</b><br /></p>
<h3>Tidligere betinget</h3>
<p>jeg<b>ville have</b> app<b>Elé</b><br />du <b>ville have</b> app<b>Elé</b><br />han <b>ville have</b> app<b>Elé</b><br />Hun <b>ville have</b> app<b>Elé</b><br />Vi <b>vil have</b> app<b>Elé</b><br />DU <b>ville have</b> app<b>Elé</b><br />de <b>ville have</b> app<b>Elé</b><br />de <b>ville have</b> app<b>Elé</b><br /></p>
<h2>Opkald i subjunktivet</h2>
<h3>Nuværende subjunktiv</h3>
<p>at jeg apper<b>Hun</b><br />at du apper<b>de</b><br />Han apps<b>Hun</b><br />at hun apps<b>Hun</b><br />at vi apper<b>Elions</b><br />at du apper<b>Eliez</b><br />at de apper<b>hun</b><br />at de apper<b>hun</b><br /></p>
<h3>Tidligere subjunktiv</h3>
<p>at jeg'<b>av</b> app<b>Elé</b><br />At du <b>aies</b> app<b>Elé</b><br />at han <b>har</b> app<b>Elé</b><br />hvad <b>har</b> app<b>Elé</b><br />at vi <b>være</b> app<b>Elé</b><br />at du <b>har</b> app<b>Elé</b><br />at de <b>har</b> app<b>Elé</b><br />at de <b>har</b> app<b>Elé</b><br /></p>
<h3>Ufuldkommen subjunktiv</h3>
<p>at jeg apper<b>rack</b><br />at du apper<b>stativer</b><br />Han apps<b>Elât</b><br />at hun apps<b>Elât</b><br />at vi apper<b>Elassioner</b><br />at du apper<b>Elassize</b><br />at de apper<b>rack</b><br />at de apper<b>rack</b><br /></p>
<h3>Mere end perfekt subjunktiv</h3>
<p>at jeg'<b>havde</b> app<b>Elé</b><br />At du <b>Assus</b> app<b>Elé</b><br />at han <b>ville have</b> app<b>Elé</b><br />hvad <b>ville have</b> app<b>Elé</b><br />at vi <b>ville have</b> app<b>Elé</b><br />at du <b>ville have</b> app<b>Elé</b><br />at de <b>ville have</b> app<b>Elé</b><br />at de <b>ville have</b> app<b>Elé</b><br /></p>
<h2>Ring til de imperative tider</h2>
<h3>Nuværende imperativ</h3>
app<b>Hun</b><br />app<b>hakke</b><br />app<b>Elez</b><br />
<h3>Tidligere imperativ</h3>
<b>av</b> app<b>Elé</b><br /><b>være</b> app<b>Elé</b><br /><b>har</b> app<b>Elé</b><br />
<h2>Ring til den nærmeste fremtid og den nylige fortid</h2>
<h3>Nær fremtid</h3>
<p>jeg <b>gå</b> <b>at ringe</b> <br />du <b>gå</b> <b>at ringe</b> <br />han <b>gå</b> <b>at ringe</b> <br />Hun <b>gå</b> <b>at ringe</b> <br />Vi <b>Lad os gå</b> <b>at ringe</b> <br />DU <b>Fortsæt</b> <b>at ringe</b> <br />de <b>går</b> <b>at ringe</b> <br />de <b>går</b> <b>at ringe</b> <br /></p>
<h3>Seneste fortid</h3>
<p>jeg <b>komme</b> d ‘<b>at ringe</b> <br />du <b>komme</b> d ‘<b>at ringe</b> <br />han <b>komme</b> d ‘<b>at ringe</b> <br />Hun <b>komme</b> d ‘<b>at ringe</b> <br />Vi <b>Lad os komme</b> d ‘<b>at ringe</b> <br />DU <b>komme</b> d ‘<b>at ringe</b> <br />de <b>kommer</b> d ‘<b>at ringe</b> <br />de <b>kommer</b> d ‘<b>at ringe</b> <br /></p>
<p><img src=”https://conjugaison.ouest-france.fr/verbe/images/of-conjugaison-pub.png” /></p>
<h2>Bemærkninger om konjugeringen af ​​verbopkald</h2>
<p>Verbet <b>at ringe</b> er et verb fra den første gruppe.<br />Konjugeringsmodel: Verb i Eler som at kalde.</p>
<p>Eler -verb kombinerer enten:<br />- som frysning: i g<b>èl</b>e<br />- Som udnyttelse: Jeg fokuserer<b>Ell</b>e</p>
<p>Siden reformen af ​​stavemåde, verb som sele, der kombineres i “ell”, accepterer også stavemåden i “èl”: Jeg fokuserer<b>Ell</b>E – eller – jeg tager<b>èl</b>e<br />Undtagelse: verbet <b>at ringe</b> og dets derivater, der kun accepterer “ell” -versionen: I -appen<b>Ell</b>e</p>
<p>Verbet <b>at ringe</b> kan være direkte eller transitive indirekte transitive .</p>
<p>Et verb <strong>Direkte transitive</strong>, Ligesom verbet <b>at ringe</b>, er et verb, der kan acceptere et COD (direkte objekttilskud).<br /><i><u>Eksempel</u> : verbet spisning er et direkte transitivt verb. Vi kan sige: Jeg spiser <u>et æble</u>.</i></p>
<p>Et verb <strong>Indirekte transitive</strong>, Ligesom verbet <b>at ringe</b>, er et verb, der kan acceptere en co -purpose (inrect objekttilskud).<br /><i><u>Eksempel</u> : verbskrivningen er et indirekte transitivt verb. Vi kan sige: Jeg skriver <u>til min bror</u>.</i></p>
<p>Verbopkaldet er her kombineret med den normale form, men det er også muligt at kombinere det med den pronominale form.</p>
<h2>hedder</h2>
<p><strong>Kald dig selv Arthur</strong> Betydning: At se dig selv formaning. Oprindelse: Dette udtryk ville komme fra den anden verdenskrig og henvise til besættelsen af ​​Frankrig, hvor udgangsforbudet var sat kl. 20. Navnet “Arthur” ville være en deformation af den tyske “Acht Uhr ‘” (“Tyve timer !”) at fjendens patruljer råbte til mulige latecomers. “At blive kaldt Arthur” skal gå op for at blive argumenteret.</p>
<strong>Diskret opkald</strong> Betydning: genert opkald.
<strong>Uimodståelig opkald</strong> Betydning: invitation til, at vi ikke kan nægte.
<strong>Ring til medicin</strong> Betydning: behov og brug videnskaben om den menneskelige krop til at helbrede.
<strong>Ring for foranstaltninger</strong> Betydning: efterspørgsel, kravbestemmelser.
<strong>Ring til tålmodighed.</strong> Betydning: Bed folk om at vente et stykke tid.
<strong>Appellerer til patriotisme</strong> Betydning: Angiv nationalisme.
<p><strong>Ring til nogen eller noget.</strong> Betydning: påkalde, stole på kraften hos en person eller en ting.</p>
<p><strong>Det er hunden til Jean de Nivelle, der flygtede, når den kaldes.</strong> Betydning: En person, der flygtede, når du har brug for ham, nogen løs. Oprindelse: I det 15. århundrede ledte Louis Xi efter allierede til at kæmpe mod Charles den dristige. Jean II de Montmorency ville hjælpe Louis XI ved at sende sin søn Jean de Nivelle til slaget. Men sidstnævnte, ikke særlig hensynsløs, nægtede. Hans far behandlede ham som “hund” for at udtrykke sin fejhed. Derfor bruger vi dette udtryk til dato til at udpege nogen, der flygtede, når du har brug for ham.</p>
<p><strong>Ring til en kat en kat</strong> Betydning: Vær ikke bange for at kalde ting ved navn, for at sige ting, som de er, ærligt talt. Oprindelse: I det 18. århundrede blev den kvindelige sex i slang kaldet “kat”, mere præcist pubisk fleece, der spillede på tvetydigheden i udtrykket, der udpeger dyret. Det var digteren Nicolas Boileau, der brugte det første udtryk i en satire, der fordømte samfundets hykleri.</p>
<p>”Hvordan forbliver jeg ydmyg ? Let. Når jeg <strong>hedder</strong> Mine bedsteforældre her om dagen sagde min bedstefar til mig: “Jeg så din film”. Jeg spørger ham hvilken, og der hører jeg hende fortælle min bedstemor “Betty, hvad hedder filmen, som vi så sidste gang, og at vi ikke kunne lide ?””. Hvis denne form for oplevelse ikke giver dig dine fødder på jorden, vil intet gøre det.”” <em>Brad Pitt</em></p>
“En, unik visdom, nægter og accepterer at være <strong>hedder</strong> opkaldt efter Zeus.”” <em>Heraclite</em>
“Army Surgeon: Doctor Who kan lide at røre kniven i<strong>hedder</strong>.”” <em>Marc Escayrol</em>
“Lyt til hele verden <strong>hedder</strong> Inde i os.”” <em>Valère Novarina</em>
<p>”I 44, hvis de allierede var landet dagen før den d -dag, vi ville have <strong>hedder</strong> Dag i.”” <em>Philippe Geluck</em></p>
“Historien om den lille araber, der havde <strong>hedder</strong> Hans yndlings får “Méchoui”.”” <em>Jacques Meunier</em>
<p>”Den, som lidelsen er skånet for, skal føles <strong>hedder</strong> at lindre andres.”” <em>Albert Schweitzer</em></p>
<p>&rdquo;Den, der har ondskabsfuld kørsel og ikke korrigerer sig selv, denne kan være <strong>hedder</strong> ondskabsfuld.”” <em>Confucius</em></p>
<p>&rdquo;Jeg har denne observationsgave <strong>hedder</strong> vulgær kynisme af dem, der er blottet for det.”” <em>George Bernard Shaw</em></p>
<p>”” Jeg har aldrig deltaget i “fem kolonner på forsiden”, fordi jeg ikke var journalist. Men jeg var vidne til en begivenhed, der markerede tv -historien og dette program. Vi er i maj 1968, og i det latinske distrikt er dette begyndelsen på det, vi <strong>vil ringe</strong> “Begivenhederne”. Der er en aften med optøjer, barrikader og magasinet “Zoom”, der ønskede at være ækvivalent med “fem kolonner på forsiden”, men på den anden kanal beslutter at rapportere om emnet. Og denne rapport er åbenlyst censureret af regeringen for general de Gaulle. Umiddelbart, teamet af “zoom” <strong>opkald</strong> Lazareff, der beslutter at reagere ved at samle alle tv -producenter. Han var meget dynamisk, far Lazareff ! Og således finder det første møde i producentunionen sted i Salons of the Georges V. RGS har ører overalt, men vi beslutter at udløse strejken, og vi følges i processen af ​​instruktører og teknikere, og det er sådan, det generelle strejke for fransk tv blev født, som varede i halvanden måned. Desuden overlevede “fem kolonner på forsiden” ikke 68 maj 68.”” <em>Pierre Bellemare</em></p>
<h2>Luk ord søgt</h2>
<h2>Dagens ord</h2>
<p>De indsamlede oplysninger er beregnet til CCM Benchmark Group for at sikre afsendelse af dit nyhedsbrev.</p>
<p>De vil også blive brugt underlagt de muligheder, der er abonneret, af CCM Benchmark Group til reklamemålretning og kommerciel prospektering inden for Le Figaro -gruppen, samt med vores forretningspartnere.</p>
<p>Behandlingen af ​​din e -mail til reklame og personligt indhold udføres, når du tilmelder sig på denne formular. Du kan dog modsætte dig det til enhver tid</p>
<p>Mere generelt drager du fordel af en ret til adgang og afhjælpning af dine personlige data såvel som at anmode om sletning inden for de grænser, der er leveret af loven.</p>
<p>Du kan også gennemgå dine muligheder med hensyn til kommerciel efterforskning og målretning. Find ud af mere om vores privatlivspolitik eller vores cookies -politik.</p>