Årlig produktion af solcellepanel: Komplet 2023 Guide, Solar Panel Prenter | Beregning og forklaringer (2023)

<h1>Solpaneludbytte | Beregning og forklaringer (2023)</h1>
<blockquote>En solinstallation, der er stillet under optimale betingelser, vil således producere <strong>Over 4.000 kWh</strong> I Arcachon -bassinet mod 3.600 kWh for den samme installation i Bordeaux.</blockquote>
<h2>Hvad er den årlige produktion af solcellepaneler ?</h2>
<p>Du vil installere soltakpaneler, men du spekulerer på, hvordan du forventer den årlige produktion, de kan levere ? <strong>Find i denne guide alt hvad du har brug for at vide for at estimere produktionen af ​​en fotovoltaisk installation og optimere dens effektivitet</strong>.</p>
<h2>De forskellige faktorer til den årlige produktion af en fotovoltaisk installation</h2>
<p>Du ønsker at estimere den årlige produktion, som din fremtidige solinstallation kan nå ?</p>
<p>Hvis du ønsker at få en idé hurtigt, <strong>Du kan henvise til magten i</strong> <strong>Kilowatt</strong> (eller KWC), at producenterne angiver.</p>
<p>Men vær opmærksom på, at det kun kan være en indikation: faktisk, <strong>Denne måling svarer til den maksimale effekt på dine fotovoltaiske paneler</strong>, <strong>opnået under optimale produktionsbetingelser</strong>.</p>
<p>I det virkelige liv forstyrrer mange elementer imidlertid disse prognoser: bestråling af panelerne er uregelmæssig for eksempel (mørkeperiode om natten, mindre solskin på dårligt vejr eller om vinteren …).</p>
<p>Lad os se sammen de kriterier, du skal tage højde for for at estimere solproduktionen af ​​dine moduler så nøjagtigt som muligt.</p>
<h3>Størrelsen på dit fotovoltaiske kraftværk</h3>
<p><strong>Størrelsen på din installation har naturligvis indflydelse på den samlede produktion af dit kraftværk</strong>. Logisk set, jo større er antallet af paneler, jo mere vil din årlige produktion også være.</p>
<h3>Kraften og ydelsen af ​​dine fotovoltaiske moduler</h3>
<p><strong>Andre faktorer</strong> Åbenbar at påvirke den årlige produktion af din fotovoltaiske installation er <strong>Kraften og ydeevnen på dine paneler</strong>.</p>
<p>I henhold til den teknologi, der er til stede i dine fotovoltaiske moduler (silicium, såkaldte “tynde lag” -teknologi, såkaldte “organiske” teknologier), men også i henhold til producentens brand og den måde, panelet bruger semikonduktivt materiale (monokrystallinske, polykrystallinske osv. .), deres udbytte og derfor den magt, de udvikler.</p>
<h3>Solskin på dit tag</h3>
<p>Et solcellepanel har brug for sol for at betjene ! Det er derfor indlysende det <strong>Den region, du bor, tæller, når det kommer til at vurdere produktionen</strong> Hvad kunne din solinstallation nå ud til.</p>
<p>Du skal faktisk vide, at med lige solcellepaneler vil mængden af ​​produceret solenergi ikke være den samme i Marseille som i Lille.</p>
<p> <strong>VIDSTE DU ?</strong></p>
<p>Hvis solskin i din region er en faktor, der skal tages i betragtning i produktionsberegningen af ​​dit solenergi, skal det dog ikke betragtes som en absolut bremse. En velkonfigureret installation i Brittany kan være lige så effektiv end en kraftfuld enhed på Korsika ! Om dette emne må vi vide, at Tyskland for eksempel er et af de lande, der mest producerer solenergi !</p>
<h3>Lider din installation af projicerede skygger ?</h3>
<p>De projicerede skygger kan udgøre ubehag på produktiviteten af ​​solcellepaneler, der er installeret på dit tag. Før du beregner din produktion, kan du prøve at estimere, om træer eller bygninger i nærheden kan skygge din solinstallation på bestemte timer på dagen.</p>
<h3>Den årlige produktion af en installation afhænger af orienteringen og tilbøjeligheden af ​​dit tag</h3>
<p>For at vurdere den årlige produktion af dine fotovoltaiske moduler skal du også tage disse to faktorer i betragtning: <strong>Orienteringen af ​​det tag, der vil modtage installationen såvel som dens tilbøjelighed</strong>. </p>
<p>Den ideelle orientering er åbenlyst den syd -facing -udstilling. Dine moduler vil således modtage så meget solskin mulig. Andre konfigurationer er mulige, selvom de er mindre effektive: vest, sydvest, syd, sydøst eller øst. Alene <strong>Et tagorienteret nord er ikke tilpasset installationen af ​​solcellepaneler</strong>.</p>
<p>Hældningen af ​​din ramme er også en afgørende faktor til beregning af den årlige produktion af dine solcellemoduler. <strong>Det maksimale udbytteliveau nås for eksempel med et tag vippes ved 30 °</strong>.</p>
<p><img src=”https://www.monkitsolaire.fr/blog/wp-content/uploads/2023/05/production-annuelle-panneau-photovoltaique.jpg” alt=”Årlig produktionsfotovoltaisk panel” width=”1000″ height=”563″ /></p>
<h3>Den årlige produktion af en installation afhænger af temperaturen på de fotovoltaiske paneler</h3>
<p>Du skal vide, at <strong>Peak Power</strong> Øst <strong>beregnet på grundlag af paneler med en temperatur lig med 25 grader</strong>. Under normale brugsbetingelser svinger imidlertid temperaturen på panelerne i henhold til tidspunktet på dagen og sæsonen. Når det er <strong>større end 25 °</strong>, DET <strong>Udbytte af paneler havde en tendens til at falde</strong>. Det anslås, at du skal trække 0,4% pr. Ekstra grad for det gennemsnitlige udbytte af en installation. Dette er en af ​​grundene til, at solfaciliteter har et gennemsnitligt år -årets afkast i Brittany end på Korsika !</p>
<h3>Tegn på paneler og solproduktion</h3>
<p>Af <strong>Indkapslingssolpaneler kan se deres udbytter falde</strong>, Da solceller ikke modtager så meget lys, som de burde. Energitabet af et stiplet modul estimeres til 5%.</p>
<p>Det potentielt regelmæssige deponering af støv, sne, døde blade osv … er derfor en variation, der skal tages i betragtning i produktionsberegningen af ​​din solinstallation.</p>
<h3>Effektivitet af solinvertere og produktion af den fotovoltaiske installation</h3>
<p><strong>Din solproduktion kan også afhænge af kvaliteten af ​​dine invertere</strong>. Disse vigtige tilbehør til at konvertere det aktuelle produkt til skiftevis strøm, der er i stand til at fodre dine elektriske enheder.</p>
<h3>Alderen på dine moduler påvirker den årlige produktion af din solinstallation</h3>
<p>Endelig, <strong>Age of Solar Modules er en faktor, der skal overvejes</strong> Hvis du vil beregne den årlige produktion af en fotovoltaisk installation, som allerede er flere år gammel. Modulernes tab vurderes til 0,5% om året.</p>
<h2>Hvor meget elektricitet producerer solcellepaneler om året ?</h2>
<p>I Frankrig anslås det<strong>En medium -størrelse fotovoltaisk installation</strong> (eller ca. 3 kWC) <strong>vil producere 3.200 kWh årligt</strong>, Hvis det er installeret under gode forhold.</p>
<p>Dette estimat skal dog afbalanceres i henhold til de faktorer, der er beskrevet ovenfor. Et kraftværk, der er installeret i det sydlige Frankrig, vil være i stand til at producere ca. 5% mere end et kraftværk, der er installeret i den nordøstlige del af landet.</p>
<p> <strong>VIDSTE DU ?</strong></p>
<p>Vi klassificerer de gennemsnitlige produktioner af en fotovoltaisk installation af KWC i 4 større geografiske områder i Frankrig</p>
<table> <tbody> <tr> <th>Geografisk område</th> <th>Årlig produktion af KWC</th> </tr> <tr> <td>Nordøst</td> <td>800 til 1.000 kWh / kWC</td> </tr> <tr> <td>Diagonal Brittany/Haute-Savoie</td> <td>1.000 og 1.100 kWh / KWC</td> </tr> <tr> <td>Sydvest/nordlig del af Rhône-Alpes</td> <td>1.100 og 1.200 kWh / KWC</td> </tr> <tr> <td>Syd</td> <td>1.200 og 1.400 kWh / KWC</td> </tr> </tbody> </table>
<h2>Sådan beregnes produktionen af ​​en solinstallation ?</h2>
<p>Til <strong>Beregn den årlige produktion</strong> af et solsystem, du har brug for først <strong>Kend den elektricitetsproduktion, som et fotovoltaisk panel kan levere alene</strong>.</p>
<p>For at gøre dette skal du tage højde for to elementer:</p>
<p>Panelets magt (udtrykt i Kilowatts-Key eller KWC, det vil sige den mulige produktion af et nyt panel under optimale solskin, temperatur, orientering, hældning osv. …). Generelt estimeres denne enheds crest -strøm mellem 280 og 450 toiletter.</p>
<p>Udbyttet af panelet, det vil sige mængden af ​​solenergi, at det virkelig vil være i stand til at konvertere til elektricitet. Som regel er sidstnævnte mellem 7 og 24 %.</p>
<p>For at bestemme den samlede effekt for din fotovoltaiske installation er to løsninger mulige.</p>
<p><img src=”https://www.monkitsolaire.fr/blog/wp-content/uploads/2023/05/production-installation-solaire.jpg” alt=”Produktion af solinstallation” width=”1000″ height=”667″ /></p>
<h3>Du kender antallet af paneler, som din installation vil blive sammensat</h3>
<p>Du kender antallet af paneler, som din installation vil blive sammensat ? I dette tilfælde vil den maksimale årlige produktion af dit fotovoltaiske kraftværk være lig med <strong>Enhed Crest Power ganget med antallet af solcellepaneler i din installation</strong>.</p>
<p>Tag et eksempel til en installation af 25 paneler på 375 WC. Den maksimale årlige produktion vil være lig med 25 x 375 WC = 9375 WC</p>
<h3>Du kender antallet af M2 -tag, der er tildelt solinstallation</h3>
<p>Du vil bestemme den maksimale effekt på et kraftværk i henhold til antallet af M2 -tag, som du kan installere dine paneler ? I dette tilfælde skal du bringe tilbage <strong>Cresteffekten af ​​et panel pr. M2 multiplicerer derefter dette resultat med antallet af tilgængelige M2</strong>.</p>
<p>Forestil dig, at vi er i nærværelse af et 1,2 m2 panel for en spidsstyrke på 375 WC, og et rum, der er tilgængeligt i tag på 35 m2.</p>
<p>Den maksimale årlige produktion vil være lig med = (375 WC/1,2 m2) x 35m2 = 7720 WC.</p>
<h3>Vægten af ​​kamproduktion</h3>
<p>Opmærksomhed ! <strong>Med Crest Power får du kun et maksimalt skøn</strong> : kan du under ingen omstændigheder stole på en sådan årlig elproduktion, når din installation er i funktion. Beregningen af ​​den maksimale effekt er kun det første trin !</p>
<p>For at vurdere den faktiske årlige produktion skal du veje dette resultat med forskellige koefficienter. Afhængigt af orienteringen af ​​dine paneler og hældningen af ​​dit tag får du for eksempel ikke det samme resultat.</p>
<p>Hvis vi genoptager vores andet eksempel. Dit tag vender mod syd, men hældningen af ​​dit tag er ved 45 ° (og ikke 30 °).</p>
<p>Du skal vægt din optimale produktion med en 96%koefficient eller 7720 WC x 0,96 = 7411 WC.</p>
<p>På samme måde skal du anvende vægtningshastigheder, hvis du bor i det nordøstlige del af Frankrig osv</p>
<p> <strong>VIDSTE DU ?</strong></p>
<p>I det omfang antallet af faktorer, der påvirker den årlige produktion af dine solcellepaneler, er vigtigt, foretrækkes det at anmode om rådgivning og rådgivning fra en professionel i sektoren. <br />Energirådgiverne i mit solcit står til din rådighed for at hjælpe dig med at estimere din fotovoltaiske produktion i henhold til egenskaberne i din region, dit indkvartering, dets miljø osv <br />Du har derefter de mest pålidelige elementer til at bestemme, om en fotovoltaisk installation virkelig er rentabel for dit hjem !</p>
<h2>Er produktionen af ​​solcellepaneler det samme hvert år ?</h2>
<p>I årenes løb har produktionen af ​​solcellepaneler såvel som deres udbytter en tendens til at falde. Det anslås det <strong>tab af effektivitet</strong> beskyldt af en fotovoltaisk installation er i størrelsesordenen <strong>0,5 og 1 % om året</strong>.</p>
<p>Ifølge producenterne producerer et kraftværk i drift i 25 år 80% af dets oprindelige kapacitet, hvis det opretholdes korrekt.</p>
<p>I spørgsmål: Opacificeringen af ​​glasset, der dækker de fotovoltaiske celler i dine solcellepaneler. Over tid er celler mindre følsomme over for solstråling og mister derfor deres udbytte.</p>
<p>I betragtning af fotovoltaiske panelers levetid generer dette dråbeudbytte imidlertid ikke den langsigtede rentabilitet ved en sådan installation. Ligeledes med gevinster på dine energiomkostninger, enten ved selvforsyning af din produktion, eller ved at genindføre din produktion i netværket (videresalg derudover eller i alt), er det rimeligt at tro, at du kan nå et afkast på investeringen inden udgangen af Livet på dine paneler.</p>
<p><img src=”https://www.monkitsolaire.fr/blog/wp-content/uploads/2023/05/production-annuelle-panneau-solaire.jpg” alt=”Årlig produktion af solcellepanel” width=”1000″ height=”667″ /></p>
<h2>Hvordan man optimerer produktionen af ​​mine solcellepaneler ?</h2>
<p>Du vil placere solcellepaneler i tagdækning ? Her er de elementer, der først skal kontrolleres for at optimere produktionen af ​​dine paneler:</p>
<ul>
<li><strong>Det potentielle solskin af dit tag</strong> (Er det godt orienteret, er der områder med projicerede skygger ? Som et ret solrigt område ?))</li>
<li><strong>Hældningen af ​​dit tag</strong> (Har hun en grad af tilbøjelighed omkring 30 ° ? Har du et fladt tag eller tværtimod et meget stejlt tag ?))</li>
</ul>
<p>Når disse observationer er foretaget, kan du prøve at rette op, hvad der kan være: Hvis et træ projicerer en skygge, der skader for dit projekt.</p>
<p>Tøv ikke med at bede om råd fra erfarne fagfolk ikke. Med deres eksperter vil de fortælle dig, om dit projekt er muligt, rentabelt, under hvilke forhold osv ..</p>
<p>Når din installation er i drift, skal du tænke på vedligeholdelsen. For at optimere den årlige produktion af dine solcellepaneler er det vigtigt at sikre, at træerne, der kan projicere en skygge på din bygning, er skåret. Ligeledes skal du være opmærksom på de døde blade, støv, sne og ethvert andet element, der kan være lidt af dine paneler, rengøres regelmæssigt. For at gøre dette er en simpel passage af en klar vandstråle tilstrækkelig.</p>
<p>Endelig skal du udskifte det brugte udstyr i tide. For eksempel skal du vide, at inverternes levetid er cirka 12 år. Ligeledes har et batteri en levetid på 10 år. For at nyde en korrekt forestilling, glem ikke at ændre dem !</p>
<h2>Konklusion</h2>
<p>Fordi <strong>Hvert projekt til installation af fotovoltaiske paneler i tag er unikt</strong>, Det er umuligt at sammenligne projekter mellem dem. For at estimere så fint som muligt den årlige produktion, som du kan tælle ved at installere fotovoltaiske moduler på taget af dit hjem, skal du ringe til fagfolk.</p>
<p>De vil hjælpe dig med at bestemme det bedste sted for dit kraftværk, men også den optimale størrelse af solinstallationen til at svare på dit projekt, arrangementerne at overveje, den type paneler, der er tilpasset din situation i henhold til deres pris osv ..</p>
<p>Med deres råd har du alle kortene i hånden for at vurdere, om produktionen af ​​et fotovoltaisk kraftværk kan dække dine behov, hvis det giver dig mulighed for at gøre din investering rentabel … og de vil også være solide partnere til vedligeholdelse af Din installation !</p>
<h2>Hyppige spørgsmål om den årlige produktion af solcellepaneler</h2>
<h3>Hvilken KWH -produktion af et solcellepanel ?</h3>
<p>I Frankrig er mere end 85 % af solinstallationer 3 kWC eller mindre. En installation af 3 kWC vil generelt producere omkring 3.200 kWh elektricitet om året.</p>
<h3>Hvad er udbyttet af et solcellepanel ?</h3>
<p>Polykrystallinske paneler har udbytte mellem 14 og 18 %. Monokrystallinske paneler har den bedste ydelse på markedet med udbytter i dag, der når 24 %.</p>
<h2>Solpaneludbytte | Beregning og forklaringer (2023)</h2>
<p>Udførelsen af ​​de nuværende fotovoltaiske solcellepaneler er mellem <strong>7 og 24 %</strong>, Afhængig af modellen.</p>
<p>Men hvad er der <strong>Udbyttet af et solcellepanel</strong> ? Og hvordan man forbedrer det ?</p>
<p>Vi forklarer dig !</p>
<p>✅ Udbyttet af et solcellepanel svarer til den mængde elektricitet, den producerer, sammenlignet med den modtagne energi;</p>
<p>✅ Du får de bedste udbytter takket være monokrystallinske solcellepaneler;</p>
<p>✅ Udbyttet af din solinstallation afhænger af solskin, orientering og hældning af dit tag, temperatur og renlighed på dine paneler;</p>
<p><b>Få dit personlige tilbud til solcellepaneler med den bedste ydelse ved at indtaste din adresse nedenfor:</b></p>
<p>Kontaktoplysninger ikke nødvendige for at få adgang til resultaterne.</p>
<p><strong>Resumé :</strong></p>
<p>Klik på et element nedenfor for at konsultere direkte, hvad der interesserer dig:</p>
<ul>
<li>Definition og beregning af udbyttet af et solcellepanel</li>
<li>Udbytte af forskellige typer paneler</li>
<li>Strøm og overflade af en installation</li>
<li>Faktorer, der påvirker udbyttet af en solinstallation</li>
<li>FAQ</li>
</ul>
<h2><strong>Hvad er udbyttet af et solcellepanel ?</strong></h2>
<h3>Udbytte af et solcellepanel: Definition</h3>
<p>Udbyttet af et fotovoltaisk panel svarer til <strong>mængden af ​​elektricitet, den producerer, sammenlignet med den modtagne solenergi</strong>.</p>
<p>Udbyttet af et solcellepanel udtrykkes derfor som en procentdel: jo højere det er, jo mere effektiv.</p>
<p>Du kan finde disse oplysninger om de tekniske ark i dine solcellepaneler:</p>
<p>På ovenstående tekniske ark ser vi for eksempel, at udbyttet af solcellepanelet er 19,6 %.</p>
<p>Hvilket betyder, at solpanelet <strong>transformerer 19,6 % af solenergi</strong> elektricitet.</p>
<p>I dag varierer udbyttet af solcellepaneler mellem <strong>7 og 24 %</strong>.</p>
<p>Du spørger dig selv uden en kyst, der forklarer en sådan forskel.</p>
<p>Det er simpelthen den anvendte teknologi og kvaliteten af ​​de fotovoltaiske celler i panelerne: Jeg forklarer det for dig om få øjeblikke.</p>
<h3>Beregning af udbyttet af et solcellepanel</h3>
<p>For at beregne udbyttet af et fotovoltaisk panel anvendes følgende formel:</p>
<h2><strong>Det bedste udbytte takket være det monokrystallinske</strong></h2>
<p>Hvis du allerede har foretaget noget research om solcellepaneler, må du have hørt om <strong>”Monokrystallinske” og “polykrystallinske” paneler</strong>.</p>
<p>Dette er to typer fotovoltaiske paneler lavet af krystallinsk silicium, et halvledermateriale, der er ekstraheret fra silica.</p>
<p>Lidt kendt, silicium er dog det mest nuværende kemikalie på jorden efter ilt.</p>
<p>Det er derfor fra dette materiale, at de fotovoltaiske celler i solcellepanelet fremstilles, hvad enten det er monokrystallinsk eller polykrystallinsk.</p>
<p>Hvad med udbytter ?</p>
<p>Polykrystallinske paneler har udbytter mellem <strong>14 og 18 %.</strong></p>
<p>Hvad angår monokrystallinske paneler, viser de langt den bedste ydelse på markedet med udbytter, der når ud i dag <strong>24 %</strong> ! Vi nærmer os gradvist <strong>Teoretisk maksimalt udbytte på 31 %</strong>.</p>
<p>Deres omkostninger og uforlignelige udbytte gør det ofte til de bedste solcellepaneler til en solinstallation i selvforbrug.</p>
<p>Dette er grunden til på Otovo, vi kun tilbyder monokrystallinske solcellepaneler.</p>
<p>Med hensyn til pris tilbyder vi installation af 3 kWC (7 monokrystallinske solcellepaneler) fra:</p>
<p>Der er også <strong>Amorfe solcellepaneler</strong>, Sammensat af kun 1 % silicium.</p>
<p>Deres udbytte er kun mellem 6 og 9 %, hvilket forklarer, at denne type paneler er meget lidt brugt i dag.</p>
<h2><strong>Strøm og overflade af en installation</strong></h2>
<h3>Beregn kraften i et solcellepanel</h3>
<p>Du ved nu, hvad udbyttet af et solcellepanel er.</p>
<p>Men vær forsigtig med ikke at forveksle det med <strong>hans magt</strong>.</p>
<p>Den maksimale elektriske strøm af et solcellepanel udtrykkes i <strong>Watts-hoved (forkortet WC)</strong>.</p>
<p>Det bestemmes ved at udsætte panelet for følgende betingelser, kaldet <strong>STC -betingelser (til standard testbetingelser)</strong> ::</p>
<ul>
<li>Solskin på 1.000 watt/m²;</li>
<li>Omgivelsestemperatur på 25 ° C;</li>
<li>Orientering mod syd;</li>
<li>Hældning på ca. 30 °;</li>
<li>Skygge.</li>
</ul>
<p>Takket være teknologiske fremskridt øges solpanelernes magt konstant.</p>
<p>Hos Otovo tilbyder vi solcellepaneler med kræfter, der spænder fra 360 til 410 toiletter.</p>
<h3>Forbindelse mellem strøm og overflade</h3>
<p>I dag måler et monokrystallinsk solcellepanel i gennemsnit <strong>1,7 m pr. 1 m,</strong> For en kamkraft på 375 toiletter.</p>
<p>Hvis du vil udføre en 3 kWC solinstallation eller 3.000 WC, har du brug for (3.000/375 =) 8 paneler.</p>
<p>Dette repræsenterer en overflade af solcellepaneler på omkring <strong>16 m²</strong> På dit tag.</p>
<p>Lad os nu tage et monokrystallinsk panel, der også måler 1,7 m med 1 m, men med en strøm på 425 toiletter.</p>
<p>For at få en 3 kWC -installation har du derefter brug for (3000/425 =) 7 solcellepaneler eller om <strong>14 m² overflade</strong>.</p>
<p>Så hvad skal vi huske ?</p>
<ul>
<li>En installation af 3 kWC sammensat af paneler på 375 wc producerer lige så meget elektricitet som en installation sammensat af paneler på 425 wc;</li>
<li>Kraften i et panel spiller kun på antallet af paneler, der vil blive installeret for at nå en ønsket installationseffekt.</li>
</ul>
<h2><strong>Sådan får du det bedste <br />udbytter ?</strong></h2>
<p>Flere elementer kan påvirke, <strong>På Hause eller nedad</strong>, Udbyttet af et solcellepanel:</p>
<ul>
<li>Den anvendte teknologi (monokritallinsk, polykrytallinsk eller amorf)</li>
<li>Solskinniveauet i dit hus;</li>
<li>Mikroclima -effekter;</li>
<li>Orienteringen af ​​dit hus;</li>
<li>Hældningen af ​​dit tag;</li>
<li>Typen af ​​integration (integration i bygningen eller overlejret);</li>
<li>Nuancer fra tætte eller fjerne hindringer;</li>
<li>Udetemperaturen;</li>
<li>..</li>
</ul>
<p>Her er <strong>Vores tip til at få den bedste præstation</strong> og producere maksimal elektricitet.</p>
<h3>Dit niveau af solskin</h3>
<p>Det er enkelt: jo mere dit hjem har en <strong>Langvarig solskin</strong>, Bedre vil være produktionen af ​​din solinstallation.</p>
<p>Installation af solcellepaneler er imidlertid ikke kun reserveret til indbyggerne i det sydlige Frankrig.</p>
<p>På trods af populær tro kan du producere nok elektricitet til at dække op til 50 % af dit elforbrug, <strong>Uanset hvor du bor i Frankrig</strong>.</p>
<p>For at hjælpe dig med at se mere tydeligt har vi lavet et vejledende kort.</p>
<p>Det angiver den gennemsnitlige årlige potentielle produktion i kWh pr. Kilowatt-crew (KWC) af fotovoltaiske paneler under optimale forhold (tilbøjelighed til 30 ° og orientering mod syd).</p>
<p>En 3 kWC fotovoltaisk installation i Bordeaux -regionen vil have en årlig produktion på 3 x 1.200 = <strong>3.600 kWh</strong>.</p>
<h3>Mikroklimateffekter</h3>
<p>For at beregne produktion af solenergi er det vigtigt også at tage højde for <strong>Mikroklimateffekter</strong>.</p>
<p>Dette er klimatiske forhold, der er specifikke for et begrænset geografisk område og forskellige fra det generelle klima i regionen.</p>
<p>Arcachon -bassinet drager fordel af for eksempel fra en højere solskin end resten af ​​regionen: somre er varme og milde vintre.</p>
<p>Dette mikroklima har bemærkelsesværdige effekter på udbyttet af solcellepaneler i denne region.</p>
<p>En solinstallation, der er stillet under optimale betingelser, vil således producere <strong>Over 4.000 kWh</strong> I Arcachon -bassinet mod 3.600 kWh for den samme installation i Bordeaux.</p>
<h3>Orientering af solcellepaneler</h3>
<p>I Frankrig fanger dine solcellepaneler det mest lys hele året rundt <strong>Hvis de står mod syd</strong>.</p>
<p>Men selvom dit tag ikke er sydorienteret, vil din solinstallation være rentabel !</p>
<p>Du vil simpelthen producere lidt mindre elektricitet end hvis dine paneler stod mod syd.</p>
<p>Husk bare, at alle retningslinjer er interessante, <strong>Bortset fra nord, nordvest og nordøst</strong> : Produktionen vil faktisk være for lav til, at en installation kan være rentabel.</p>
<p>Lad os nu se, hvad det handler om at vippe solcellepaneler.</p>
<h3>Tilbøjelighed til solcellepaneler</h3>
<p>For at producere den maksimale elektricitet skal solens stråler nå dine fotovoltaiske paneler vinkelret.</p>
<p>Men solløbet varierer over årstiderne.</p>
<p>Den optimale tilbøjelighed til dine solcellepaneler er <strong>30 til 35 ° sammenlignet med vandret</strong>, Hvilket giver dig mulighed for at producere så meget elektricitet som muligt hele året.</p>
<p>Igen er dette optimale forhold: Hældningen af ​​dit tag påvirker ikke udbyttet af dine solpaneler drastisk.</p>
<p>For at realisere virkningen af ​​orientering og tilbøjelighed på udbyttet af solcellepaneler, skal du se på denne tabel:</p>
<p>Det giver <strong>korrektionsfaktorer, der skal anvendes</strong> til den forventede produktion i henhold til dens orientering og dens tilbøjelighed.</p>
<p>For eksempel: Vi har set det lige før, en installation af 3 kWC i Bordeaux, hvis paneler er vippet ved 30 ° og mod syd vil producere 3.600 kWh pr. År.</p>
<p>Den samme installation mod vest vil producere 3.600 x 93% = 3.348 kWh.</p>
<h3>Skygger</h3>
<p>Hvis et eller flere af dine solcellepaneler er skygge på et tidspunkt af dagen, påvirker dette produktionen af ​​din solinstallation.</p>
<p>Fordi et solcellepanel i skyggen producerer mindre elektricitet.</p>
<p>Så det bedste er at installere dine solcellepaneler så <strong>at de aldrig er i skyggen</strong>.</p>
<h3>Påvirkning af temperatur</h3>
<p>Temperaturen har også indflydelse på udbyttet af dine solcellepaneler.</p>
<p>Et solcellepanel, der gennemgår <strong>En temperatur over 25 ° C</strong> tab op til <strong>0,5 % udbytte</strong> ved yderligere grad.</p>
<p>For eksempel udsættes dine solcellepaneler for en temperatur på 40 ° C.</p>
<p>Det gør derefter (40 – 25 =) 15 ° mere end den optimale temperatur på 25 ° C.</p>
<p>Udbyttet af dine paneler vil derfor blive forringet med 15 ° x 0,5 % = 7,5 %.</p>
<p>Hvis dine paneler har et udbytte på 24 %, vil det derfor være (24 % x (100 % – 7,5 % =) 22,2 % i denne periode.</p>
<p>Heldigvis, <strong>Du kan drastisk begrænse disse tab</strong> udbytte:</p>
<ul>
<li>Ved at vælge nylige solcellepaneler og kvalitet, der begrænser tab til kun 0,25 % pr. Grad over 25 ° C;</li>
<li>Ved at installere dine suilimoition solcellepaneler. Denne type installation giver panelerne mulighed for bedre. Dine solcellepaneler opretholder således et højt produktionsniveau, selv i tilfælde af høj varme.</li>
</ul>
<h3>Renligheden af ​​dine solcellepaneler</h3>
<p>Endelig er det vigtigt at tage højde for din solcellepaneler.</p>
<p>Faktisk har forskellige tyske studier vist, at regelmæssigt rengørede fotovoltaiske installationer producerer <strong>2 til 7 % mere</strong> at de ikke vedligeholdes.</p>
<p>Så glem ikke at have en blød svamp på dine solcellepaneler en gang om året.</p>
<p>For at gøre dette kan du bruge en teleskopisk kost fra jorden.</p>
<h3>Udvikling af udbytte i tide</h3>
<p>Som ethvert objekt slides solpanelerne som tiden.</p>
<p>På grund af naturligt slid falder udbyttet af solcellepaneler meget lidt hvert år: vi taler om et dråbe afkast på <strong>0,2 % om året</strong> Til solcellepaneler lavet i dag.</p>
<p><strong>Nu er det din tur</strong></p>
<p>Så her er alt hvad du har brug for at vide om <strong>Solpaneludbytter</strong> Før du kommer ind i dit projekt.</p>
<p>Nu vil jeg gerne give dig gulvet:</p>
<p>Vidste du, at der var en forskel i udbytte i henhold til den type solcellepanel ?</p>
<p>Vil du have os til at uddybe et bestemt punkt ?</p>
<p>Under alle omstændigheder skal du dele denne guide og efterlade mig en kommentar nedenfor !</p>
<p><strong>FAQ</strong></p>
<h3>&#55357;&#56590; Hvad er udbyttet af et solcellepanel ?</h3>
<p>Polykrystallinske paneler har udbytter mellem <strong>14 og 18 %</strong>. Hvad angår monokrystallinske paneler, viser de langt den bedste ydelse på markedet med udbytter, der når ud i dag <strong>24 %</strong> !</p>
<h3>❓ Hvilken produktion med 3 kWC pr. Dag ?</h3>
<p>I Frankrig produceret en 3 kWC fotovoltaisk installation mellem <strong>3.000 og 4.200 kWh om året</strong>, enten <strong>8,2 og 11,5 kWh pr. Dag</strong>.</p>
<h3>☀ Hvad er produktionen af ​​et solcellepanel om året ?</h3>
<p>I Frankrig og under optimale forhold (sydlig orientering og hældning på 30 °), 1 kWC fotovoltaiske paneler produceret fra <strong>800 til 1.400 kWh om året</strong>, Afhængigt af det geografiske område.</p>
<h3>&#55357;&#56502; er det virkelig rentabelt at installere solcellepaneler ?</h3>
<p>Ja, installation af solcellepaneler i Frankrig er <strong>rentabelt, både i nord og i syd</strong>.</p>
<p>En solinstallation er i gennemsnit rentabel i <strong>10 til 15 år gammel</strong>.</p>
<h3>38 kommentarer</h3>
Yann den 4. september 2022
<p>Hej, jeg har en installation udført af dig i januar 2020, og jeg er meget tilfreds med det. Teknisk info: 6kW (mod syd). <br />Jeg tænker på en stigning i magten, fordi jeg også har et gratis tag vest. Så jeg har et par spørgsmål: <br />Er dette autoriseret i forhold til min videresalgskontrakt og min installation ? <br />Er dette økonomisk interessant ? <br />Tak for din</p>
Laura d’Otovo den 30. september 2022
<p>God morgen, <br />En stor tak for din kommentar. <br />Min kollega Marie, Solar Expert, vil kontakte dig for at besvare alle dine spørgsmål, det vil være enklere så &#55357;&#56898; <br />Vi ses snart, Laura d’Otovo</p>
Boudvin den 13. juli 2022
<p>Jeg har lige haft en undersøgelse af en leverandør og installationsprogram af solcellefotovoltaiske paneler. <br />I et hjem på 60 m² tilbyder virksomheden mig installation af 10 paneler på 330 wc. Eller en magt på 3300wc. <br />Forsyning+installation = 22.900 euro inklusive skat, hvilket synes meget dyrt for mig. Hvad synes du ? <br />Derudover synes teknisk realisering ikke mig. Efter mine kontroller er det kun muligt at installere 7 paneler, hvilket vil reducere effekten. Hvad synes du?</p>
Laura d’Otovo den 1. august 2022
<p>God morgen, <br />22.900 € for en installation af 3,3 kWC (= 3.300 WC), det er et overpris tilbud ! <br />For at give dig en idé tilbyder vi solinstallationen af ​​3 kWC fra € 6.300 og den på 6 kWC fra € 9.900. <br />Jeg anbefaler ikke at underskrive dit tilbud med denne forretning, hvis forretningspraksis synes meget tvivlsom for mig .. <br />Hvis du vil få et Otovo Solar -tilbud, skal du gå til vores websted og indtaste din adresse i søgefeltet på vores gratis simulator &#55357;&#56898; <br />Vi ses snart !</p>
Patricia den 26. juni 2022
<p>God morgen <br />Er det mere interessant at installere 22 paneler for eksempel på et tag eller dele antallet af paneler på to tagsider pr.Eksempel 14 og 8 paneler for at drage fordel af solen mellem kl. 10 og kl. 15 på det første tagafsnit og fra kl. 15 på den anden side. Ved at dele på to sider af tag producerede den samme mængde elektricitet, som om vi havde installeret den samme mængde på en hældning ? Skal vi installere en inverter eller to, hvis panelerne er på to taghældninger ? Kan vi kombinere en standardinverter med mikro -bølger ? Tak på forhånd. Patricia.</p>
Laura d’Otovo den 5. august 2022
<p>Hej, der er ikke noget absolut svar på dette spørgsmål, det afhænger virkelig af orienteringen af ​​dit tag. <br />Hvis du har et tagorienteret tagdækning og et andet fuldt øst, vil det være mere interessant at installere solcellepaneler på dine 2 tagsektioner. <br />Det vil derefter være nødvendigt at vælge mellem en kædeinverter med optimizers eller mikrobiler (en enkelt inverter vil slet ikke være interessant i denne konfiguration). Vi ses snart, Laura d’Otovo</p>
Tyrkisk Magali den 19. april 2022
<p>Hej, jeg lærte om dine forklaringer, og jeg lærte meget. <br />Jeg tilbydes installation af 16 solcellepaneler eller 6 kWC med et virtuelt batteri, der giver mig mulighed for at opbevare ubrugt energi. Jeg forbruger 15.000 kWh/år. Vil denne installation være nok til at dække alle mine behov. Tak.</p>
Laura d’Otovo (tidligere i sol vi stoler på) den 6. maj 2022
<p>God morgen, <br />Uden mere information om dit elforbrug og dit solprojekt er det vanskeligt at reagere med sikkerhed. <br />Det virker vanskeligt for mig, at din installation er nok til at dække alle dine behov, fordi om vinteren producerer dine solcellepaneler lidt, mens dine elektricitetsbehov er vigtige. <br />Det ville derfor være nødvendigt at have en meget betydelig produktion om sommeren, som giver dig mulighed for at dække alle dine sommerbehov og for at opbevare nok elektricitet til at dække en del af dine behov om vinteren, hvilket synes vanskeligt for mig. <br />Vi ses snart</p>
Jean den 11. marts 2022
<p>Hej tak for alle disse detaljer, men det forekommer mig, at ræsonnement i M2 ville være enklere og mere tilgængelig på trods af panelernes forskellige størrelse . Bemærk Du siger: ☀ Hvad er produktionen af ​​et solcellepanel om året ? <br />I Frankrig og under optimale forhold (sydlig orientering og hældning på 30 °) producerede 1 kWC fotovoltaiske paneler fra 800 til 1.400 kWC om året. <br />Jeg antager, at du skal læse kwh pr. År. <br />I installationen taler du om, hvor meget der producerer 1 m2 om året i kwh tak. Jeans</p>
Yann d’Otovo (tidligere i solen har vi tillid til) den 15. april 2022
<p>Hej Jean, <br />Først og fremmest tak for din meget retfærdige bemærkning: der var en skrivefejl. <br />Du var nødt til at læse godt: 1 kWC fotovoltaiske paneler produceret fra 800 til 1.400 <strong>kWh</strong> Per år. <br />Jeg har lige rettet det. <br />Som du påpeger, kan størrelsen på solcellepaneler variere afhængigt af modellen. <br />Når det er sagt, her er en idé om den besatte overflade i henhold til installationens magt: <br />- 3 kWC (8 paneler): 16 m²; <br />- 6 kWC (16 paneler): 32 m²; <br />- 9 kWC (24 paneler): 48 m². <br />Jeg håber, det svarer på dit spørgsmål.</p>
Mauran den 2. december 2021
<p>God morgen, <br />Tak først for alle de oplysninger, der er angivet på dit websted. <br />Jeg savner en, som jeg ikke kan finde. Er der en ligning til beregning af variationen i sensorudbyttet som en funktion af bestrålingen. Denne type ligning findes for termiske solopsamlere. Og for pv ? <br />Jeg har faktisk registreret solbestrålingen i et vandret plan såvel som mit elektriske forbrug (ved 1/2H takket være Linky) over et helt år, som jeg antager repræsentant. Jeg kan beregne den irradians, som PV -paneler med hældnings- og orienteringsdata ville have modtaget. Jeg savner udbyttet i henhold til normal bestråling for at kunne estimere min soldækning for en given PV -overflade. Har du denne type ligning ?</p>
Laura d’Otovo (tidligere i solen har vi tillid til) den 13. december 2021
<p>God morgen, <br />Tak for din kommentar &#55357;&#56898; <br />Din beregning er meget interessant ! Desværre har vi ikke denne type ligning, undskyld. <br />Held og lykke og se dig snart !</p>
Francis Florimont den 22. juni 2021
<p>Lad os tage eksemplet på vores 3 kWC -installation i Grenoble. <br />Det er PIPO 74581 kW /år for 3 kW stillet umulig 6 kW knap muligt <br />Investering 8.000 € <br />Samlet produktion 74.581 kWh <br />Købshastighed 0,1779 € <br />Varighed af videresalgskontrakten 20 år <br />Samlet indkomst € 13.268</p>
Yann d’Otovo (tidligere i solen har vi tillid til) den 22. juni 2021
<p>God morgen, <br />Som vi specificerer i eksemplet, er dette total produktion. <br />Med andre ord er det produktionen af ​​installationen i løbet af kontraktens varighed (20 år). <br />Vi har lige tilføjet præcision for at øge enhver tvetydighed. <br />TAK</p>
Marc Stengel den 3. april 2021
<p>God morgen, <br />Maison 2012, 160m2, fladt tag, Elec -opvarmning 22 °. <br />23000KWH årligt i Alsace. <br />Hvordan man tjener et overskud i selvforbrug, hvis jeg opvarmer om vinteren? 3000 kW/m <br />Om sommeren spiser jeg 300 kW/m <br />Du har 3 timer.</p>
Yann D’Otovo (tidligere i solen har vi tillid til) den 9. april 2021
<p>Godmorgen Marc, <br />Faktisk svarer din forbrugsprofil til standardforbrugsprofilen for en husstand i den nordlige halvdel af landet. <br />Med andre ord, din forbrugstop er om vinteren (på grund af opvarmning), mens toppen af ​​produktionen af ​​panelerne er om sommeren, periode, hvor du forbruger mindre elektricitet. <br />Men være sikker på: med en sådan profil er en installation af selvforbrug perfekt rentabel (i gennemsnit mellem 10 og 14 år). <br />For hvad ? Fordi om sommeren vil du producere et overskud solgt til EDF OA vigtigere end om vinteren. <br />Mens om vinteren næsten (eller endda alle) vil din produktion være selvforbruget. <br />Og i løbet af midtsæsonen vil andelen af ​​din selvkonsomtede elektricitet også være meget høj. <br />I gennemsnit over året estimerer vi, at du kan spare op til 50% på din elregning. <br />Desuden har vi ledsaget mange individer i det østlige Frankrig, såsom m. Schoeb, hvoraf <strong>Vi detaljerede projektet her</strong>. <br />Hvis du vil vide mere og muligvis udføre en detaljeret undersøgelse af dit projekt, så fortæl mig det ved at svare direkte på denne kommentar &#55357;&#56898; <br />Vi ses snart !</p>
Michel Morel den 10. februar 2021
<p>Hej, efter at have arbejdet på solcellepaneler, tager jeg en hat af for kvaliteten af ​​din undersøgelse . Jeg installerede en 3 kW station derhjemme, og jeg høster 3100kwh om året med en 60 ° vest uden skyggeorientering ! Men på det tidspunkt i 2010 blev selvforbrug ikke tilbudt. Siden jeg tænker over det, og din undersøgelse har fået mig til at tænke. Men jeg sad så solenergi for ikke at gøre forretning, men efter personlig overbevisning.</p>
Laura d’Otovo (tidligere i Sun vi stoler på) den 26. februar 2021
<p>God morgen, <br />Tak for din kommentar &#55357;&#56898; <br />Hvis du ønsker at udveksle via telefon med en af ​​vores soleksperter, skal du blot angive dine kontaktoplysninger i dette spørgeskema: https: // www.Insunwetrust.Sol/spørg op <br />Vi vil være i stand til at studere dit projekt sammen. <br />God dag &#55357;&#56898;</p>
Gredy den 25. januar 2021
<p>Lille spørgsmål, du skriver &rdquo;Vi lavede et vejledende kort. Du finder der den gennemsnitlige potentielle produktion (i kWh) af KWC […] &rdquo;Det kan være indlysende, men det er ikke specificeret, det er over et år ?</p>
Yann D’Otovo (tidligere i Sun Vi stoler på) den 28. januar 2021
<p>Hej Gredy, <br />Faktisk har du helt ret til at specificere: dette er produktionen af ​​en KWC <strong>over et år</strong> ! <br />Jeg har lige opdateret guiden. <br />Tak for dit tilbagevenden &#55357;&#56841;</p>
Jérémy den 6. oktober 2020
<p>Hej, med hensyn til temperaturkoefficienten for udbytte. Temperaturen på 40 ° C er den omgivelsestemperatur eller temperaturen på cellerne ? <br />Med venlig hilsen.</p>
Laura d’Otovo (tidligere i solen har vi tillid til) den 2. marts 2021
God morgen, <br />Dette er stuetemperaturen &#55357;&#56898; <br />God dag,
Philippe den 29. august 2020
<p>Hej, hvad ville være det rigtige valg til en fotovoltaisk installation af 6.6 kWC, vel vidende at jeg vil sætte mikrofon på 295 på 295, men jeg tøver med valget af solcellepaneler (300W, 330W eller 400W). <br />Kan du rådgive mig? <br />Er det relevant at lægge mere kraftfulde paneler? Hvilken fordel? <br />TAK</p>
Laura d’Otovo (tidligere i solen har vi tillid til) den 11. september 2020
<p>God morgen, <br />Den nemmeste måde er at chatte via telefon, vi vil være i stand til at rådgive dig bedst til dit solprojekt. <br />Derfor inviterer jeg dig til at udfylde denne hurtige form, så en af ​​mine kolleger kontaktede dig via telefon og besvarer alle dine spørgsmål: https: // www.Insunwetrust.Sol/spørg op <br />Ved at ønske dig en god afslutning på dagen, hjerteligt.</p>
Ernest d’Angelo den 16. august 2020
<p>God morgen, <br />Jeg har lige installeret paneler til en effekt på 3000 kW til 10 300WC monokrystallinske paneler hver med sydlige orienterede mikrobiler i Vaucluse . <br />Hvordan kan jeg beregne den årlige produktion i kWh ?</p>
Laura d’Otovo (tidligere i solen har vi tillid til) den 11. september 2020
<p>God morgen, <br />Generelt stiller internetbrugere os dette spørgsmål, inden vi investerer i en solinstallation, for at finde ud af, om investeringen er værd. <br />I dette tilfælde giver vores detaljerede undersøgelse dig mulighed for at kende din fremtidige produktion og de besparelser, som dette repræsenterer. <br />For at få en detaljeret undersøgelse skal du blot angive dine kontaktoplysninger her: https: // www.Insunwetrust.Sol/spørg op <br />Hvis du vil kende din produktion, når dine solcellepaneler er tilsluttet, kan du konsultere produktionsovervågningen af ​​dine invertere eller dine mikrobiler. <br />Jeg håber, at dette svarer på dit spørgsmål &#55357;&#56898; <br />Ved at ønske dig en god afslutning på dagen, hjerteligt.</p>
Daniel den 8. juli 2020
<p>God morgen, <br />Jeg havde paneler installeret til en strøm på 2400W faktisk 8 300 W 300 W mono paneler hver med sydvest -orienteret mikron ved 30 ° i Gard <br />Til dato har jeg en maksimal øjeblikkelig produktionskam på 1800 W Dette synes for dig sammenhængende. <br />På forhånd tak for din tilbagevenden og ekspertise <br />Er det for dig dette</p>
Yann D’Otovo (tidligere i Sol vi stoler på) den 29. juli 2020
<p>Hej, kunne du give os om den årlige produktion i kWh af din solinstallation ? Vi vil være i stand til at svare dig mere &#55357;&#56898; Jeg ønsker dig en dejlig aften.</p>
Leroux den 4. juni 2020
<p>Hvorfor installationen på 100% salg er dyrere end installationens selvforbrug + salgsoverskud. A priori det ser ud til at være billigere at sende alt til netværket. .</p>
Laura d’Otovo (tidligere i solen vi stoler på) den 5. oktober 2020
<p>God morgen, <br />Prisen på en solinstallation, hvad enten det er i total salg eller selvforbrug med salg af overskud er den samme (8.000 € ved Otovo (tidligere i sol vi stoler på))))). På den anden side er forbindelsesomkostningerne meget højere for samlet salg (mellem 500 og 700 €) end for en installation i selvforbrug med salg af overskuddet (kun € 50 til installationsomkostninger). <br />Jeg håber, at dette svarer på dit spørgsmål &#55357;&#56898; <br />jeg ønsker dig en god dag.</p>
Alain den 28. maj 2020
<p>God morgen <br />Du glemmer et par omkostninger, der spiser fordelene. Netoring i taget, hvis du bringer nogen til at finde sted hvert år, og de ekstra omkostninger til at deponere din installation, hvis du skal gøre om taget i løbet af de 30 år på den anden side, vil du have lavet en gestus for planeten</p>
Yann d’Otovo (tidligere i solen vi stoler på) den 29. maj 2020
<p>Hej, tak for din kommentar. <br />Rengøring kræver ikke indgriben fra en professionel i langt de fleste tilfælde. <br />Desuden skrev vi en artikel om rengøring af solpanelerne, du kan konsultere den ved at klikke her. Med hensyn til reparation af taget under installationens levetid er dette en sag, der aldrig er ankommet til omkring 3.200 individer, som vi har ledsaget i øjeblikket. <br />Generelt, hvis taget skal gøres om, vil installationsprogrammet bemærke før installationen, et solenergi, der ikke kan placeres på et tag i “dårlig” tilstand. Jeg håber, at dette svarer på dine spørgsmål &#55357;&#56898;</p>
Fabrice den 12. maj 2020
<p>Beregningen af ​​rentabiliteten er falsk: <br />Omkostningerne mangler inverteren (levetid på ca. 10 års pris mellem 1000 og 2000 EUR i henhold til Engie) og prisen på batteriet 7 til 10 år (også ifølge Engie)</p>
Florian Gabriele den 13. maj 2020
<p>Hej Fabrice, i eksemplerne på denne artikel tager vi højde for mikrobilere (garanteret 20 år), og vi integrerer ikke batteri (stadig for dyre). Når det er sagt, er det rigtigt, at vi ikke har specificeret det. Vi vil rette det ! God dag til dig !</p>
Poulalier Gérard den 3. marts 2020
<p>Dine kommentarer er meget interessante undtagen som altid vigtige ting ser ikke ud til at beregne et udbytte, for eksempel indførelse af indkomst og også mindre udbytte, når panelerne ældes?</p>
Yann.Colnot den 4. marts 2020
<p>Hej, tak for din kommentar &#55357;&#56898; Vi nærmer os spørgsmålene, der vedrører beskatning af solcellepaneler i denne artikel: https: // www.Insunwetrust.Sol/blog/Conso/Tiscalite-de-Lenergie-Solar-Photovoltaique/. <br />Hvad angår tabet af udbyttet af panelerne på grund af alder, nærmer vi os det her: https: // www.Insunwetrust.Sol/blog/le-solar-et-du/varighed-vie-pannneau-solarisk/. <br />Producenter er nu i stand til at sikre, at solcellepaneler efter 25 år stadig vil producere mindst 80% af deres oprindelige produktion. Jeg ønsker dig en meget god aften.</p>
<p>Tak Yann for kvaliteten af ​​Topo (enkel, kortfattet, effektiv) og for høflighed af dine svar. <br />Den størrelsesorden, som du giver (1000 kWh pr. År for 1 kWC installeret), letter beregningen af ​​rentabiliteten .. <br />For min del bor jeg i bjergene (1500 m i Savoy) med et 17% SE/NW -tag. Er udbyttet betydeligt bedre på 1500 m end ved havoverfladen (strålingskvalitet) ? <br />Bortset fra det er der særlige forholdsregler at tage i bjergene, især med sneen ?</p>
Laura d’Otovo (tidligere i solen har vi tillid til) den 23. december 2021
<p>God morgen, <br />Tak for dit svar, og undskyld for min forsinkelse. <br />Du har helt ret: Luftkvalitet i (høj) bjerg giver moduler mulighed for at producere mere elektricitet end i sletten. <br />Derudover kan solcellepaneler ikke lide varme. Med en lavere gennemsnitstemperatur for året begrænser dette tabet af udbytte, der er knyttet til det varme vejr. <br />Når det er sagt, har jeg desværre ingen specifikke tal at give dig, fordi der ikke er nogen (efter min viden) af undersøgelser om emnet. <br />Ellers er der ingen særlige forholdsregler vedrørende sne, fordi panelerne er designet til at modstå en betydelig vægt. <br />Når det er sagt, er det sandsynligt, at du er nødt til at sne panelerne i hånden i tilfælde af stærke fald. <br />Dette svarer på dine spørgsmål ? <br />Vi ses snart !</p>