Overraskende tal: Forstå værditilvæksttjenester (særlige tal og korte tal) og deres prisfastsættelse | ARCEP, SFR -overførte numre: Liste over SFR -specielle tal og blokeringsmulighed

<h1>SFR -overførte numre: Liste over SFR -specielle tal og blokeringsmulighed</h1>
<blockquote>Når du ringer eller sender en SMS til et overført nummer, debiteres du automatisk på din mobilregning. Der <strong>Prisfastsættelse af et tillægsopkald</strong> kan defineres på 2 måder:</blockquote>
<h2>Overvågede tal: Forståelse af værditilvæksttjenester (særlige tal og korte tal) og deres prisfastsættelse</h2>
<h2>Forståelse af reformen af ​​værdi -tilføjede tjenester (SVA)</h2>
<p>Siden 1. oktober 2015 er prisfastsættelsen af ​​opfordringer til særlige numre, der starter med 08 og korte tal, blevet enklere og mere gennemsigtig. Kommunikationshastigheden og prisen på værditilvæksttjenesten er nu tydeligt adskilt. Virksomheder såvel som offentlige tjenester har nu tre typer numre til at tilbyde deres tjenester: gratis tal, normale prisnumre (også kaldet “trivialiseret”) og tillægsnumre (eller “øget” prisfastsættelse)).</p>
<ul>
<li>Opfordringen til et gratis nummer er ikke underlagt fakturering eller tælling af pakkerne i starten af ​​de faste og mobile linjer;</li>
<li>Opkaldet til et normalt prisnummer faktureres som opkaldet til et geografisk eller alsidigt nummer; Det er derfor inkluderet i ubegrænsede pakker;</li>
<li>Opkaldet til et overført nummer faktureres ud over normal prisfastsættelse på grund af prisen på den tjeneste, der er defineret af udgiveren.</li>
</ul>
<p>Derudover forenkles prisfastsættelsen af ​​tjenester (øget priskomponent):</p>
<ul>
<li>Det er identisk med afgang fra alle telefonservicesoperatører;</li>
<li>Det gøres udelukkende ved loven (uafhængig af den opkaldsvarighed) eller den anden fra det første sekund;</li>
<li>Fakturering er uafhængig af den time og dag, som appellen udsendes.</li>
</ul>
<h2>Forstå klassificeringen af ​​merværdi -tjenester (SVA)</h2>
<p>De ti -duftnumre, der starter med 08, kaldet “Specielle” numre og korte fire eller seks cifrede tal (10YT, 3BPQ eller 118 XYZ) er underlagt særlig prisfastsættelse indrammet af nummereringsplanen.</p>
<p>Tildelt af ARCEP tillader de generelt adgang til specifikt indhold eller tjenester: vejrprognoser, information, billetkøb, telefonhjælp, administrative tjenester osv.</p>
<h3>Gratis prisnumre</h3>
<p>Dette er ti -duftnumre, der starter med 0800 til 0805, alle 4 -duitede korte numre, der starter med 30 eller 31 og visse korte 4 -duftnumre, der starter med 32, 34, 36 eller 39.</p>
<p>Disse tal overholder forbuddet for fagfolk at gøre brug af et overført nummer for at indsamle opkaldet fra en forbruger for at få den korrekte udførelse af en kontrakt eller behandling af en klage (artikler L. 121-16 og L. 224-38 i forbrugerkoden).</p>
<h3>Normale prisnumre</h3>
<p>Disse er ti -duftnumre, der starter med 0806 til 0809 og visse korte 4 -digit -numre, der starter med 1 eller 3.</p>
<p>Disse numre overholder også forbuddet for fagfolk at gøre brug af et overført antal for at indsamle opkaldet fra en forbruger for at få den korrekte udførelse af en kontrakt eller behandling af en klage (artikler L. 121-16 og L. 224-38 i forbrugerkoden).</p>
<h3>Levering -prisnumre</h3>
<p>Disse numre giver udgivere mulighed for at sælge specifikt indhold eller tjenester telefonisk (vejrprognoser, information, billetkøb osv.) og inddrive prisen via et tillægsgebyr, der er opkrævet fra fakturaen til appellantens telefonoperatør. Disse er ti -duftnumre, der starter med 081, 082, 0809 og visse korte 4 -duftnumre, der starter med 1 eller 3.</p>
<p>Tillægget føjes til prisen på normal kommunikation. Det betaler prisen på den service, der er udstedt af udgiveren. Det er identisk for et givet nummer i alle elektroniske kommunikationsoperatører i Frankrig og faktureret ud over enhver elektronisk kommunikationspakke.</p>
<p>Værdien af ​​denne stigning kan afhænge af varigheden af ​​opkaldet (fakturering til varigheden) eller være et engangsbeløb, uanset appelens varighed (fakturering til opkaldet).</p>
<p>Prisen på overførte tal er tilgængelig:</p>
<ul>
<li>På webstedet https: // www.Overmafact.Fr</li>
<li>Via den gratis pris på prisoplysninger formidlet i starten af ​​appellen til det overførte nummer</li>
</ul>
<p>Disse tal kan ikke bruges af fagfolk til at indsamle en forbrugers opfordring for at opnå korrekt udførelse af en kontrakt eller behandling af en klage (artikler L. 121-16 og L. 224-38 i forbrugerkoden).</p>
<h4>Sådan kender du de priser, som udgiveren har anvendt ?</h4>
<p>Præsentationen af ​​fakturaer fra elektroniske kommunikationsoperatører skal klart nævne det beløb, der er faktureret for opkald, der er udstedt til overførte tal. Den detaljerede faktura skal specificere listen over disse opkald med for hver af dem, det overførte telefonnummer, varigheden og prisen på opkaldet.</p>
<p>For at finde ud af, hvem der hører til et nummer, kender en pris eller får information relateret til værditilvæksttjenesten, har operatører og udgivere oprettet et inverteret bibliotek, der er tilgængelig for følgende adresse: <strong>https: // www.Overmafact.Fr</strong>.</p>
<h4>Er der en skiltning ?</h4>
<p>Operatørerne og udgiverne har udviklet en toldskiltning for at give brugerne mulighed for mere tydeligt at identificere prisfastsættelsen af ​​SVAS. Denne skiltning standardiserer oplysninger om prisen på kommunikation og associerer en farve med hver type nummer: grøn for gratis numre, grå til normale og lilla prisnumre for overvindingsnumre.</p>
<h2>SFR -overførte numre: Liste over SFR -specielle tal og blokeringsmulighed</h2>
<p>Hvis du kalder et overført nummer, skal du betale prisen for et normalt opkald, men også et overskud, der afhænger af den leverede service. Hvor meget koster et SFR -overopladet nummer ? Hvad er de SFR -overførte tal ? Sådan blokeres SFR overopladede tal ? Oplev alle svarene på dine spørgsmål om overførte tal og SFR -særlige numre i denne artikel.</p>
<p><strong>Vil du ændre dit mobiltilbud ?</strong></p>
<p><strong>Vil du ændre dit mobiltilbud ?</strong></p>
<ul>
<li>Det væsentlige:</li>
<li>Overbelastede tal er <strong>betalte numre</strong> som giver dig adgang til forskellige tjenester.</li>
<li>DET <strong>Priser for SFR -overførte tal</strong> er de samme, uanset om du ringer til nummeret med din fasttelefon eller mobiltelefon.</li>
<li>SFR kundeservicenummer, <strong>1023</strong>, er ikke et overført nummer. <strong>Tjenesten er gratis</strong> Og du betaler kun prisen på et normalt opkald i henhold til dit SFR -tilbud.</li>
<li>Du kan <strong>Bloker SFR -overførte tal</strong> Tak til en gratis SFR -mulighed. Gå til slutningen af ​​denne artikel for at finde ud af, hvordan man abonnerer den.</li>
</ul>
<h2>Hvad er et overført nummer ?</h2>
<p>Når du ringer. Det overførte nummer er på en måde <strong>En måde topay</strong> betalt <strong>En service, der tilbydes via telefon</strong>.</p>
<p>Princippet om det overførte antal blev oprettet af <strong>Arcep</strong> (Regulerende myndighed for elektronisk kommunikation, stillinger og distribution af pressen) I 1998. På det tidspunkt blev det overførte nummer oprettet for at give virksomhederne mulighed for at tilbyde et unikt telefonnummer til alle franske mennesker, der tillader sidstnævnte automatisk at blive vedtaget til den service, der leveres under opkaldet.</p>
<p>Lidt efter lidt, <strong>regler</strong> syntes at undgå overløb og beskytte forbrugeren. I dag er de overførte tal indrammet af den monetære og finansielle kode (CMF). Så der er nu <strong>Et faktureringsloft</strong> For overpasta -numre (€ 50 for en isoleret betaling og € 300 for alle betalinger i en enkelt abonnent), og alle virksomheder kan ikke bruge et overført nummer. Siden 2017 skal al telefon-, mobil- eller faste operatører tilbyde <strong>En mulighed for at blokere opkald til overopladede tal</strong>. For at finde ud af, hvordan man blokerer for SFR -overførte tal, skal du gå til slutningen af ​​denne artikel.</p>
<h2>Hvordan man genkender et overført nummer ?</h2>
<p>Tilskyndt nummer er ikke et fast eller mobiltelefonnummer. Han reagerer ikke på de samme regler som disse. Det laver ikke nødvendigvis 10 cifre, og i modsætning til de numre, der starter med 01, 02, 03, 04 eller 05, svarer det ikke til <strong>Intet geografisk område</strong> især. De overførte tal kaldes dog “territorial”. Dette betyder, at de har været tilgængelige fra alt det franske territorium, men ikke fra udlandet.</p>
<p>Vær forsigtig, det sker, at overførte tal kalder dig, målet er for det firma, du husker antallet, og at du er debiteret.</p>
<p>Til <strong>Undgå denne type situation</strong> Og overraskelserne på din SFR -faktura, det er nyttigt at vide, hvordan man finder et overført nummer. Det eneste problem, overførte tal kan have <strong>Flere formater</strong>. Find nedenfor formaterne kan du være forsigtig.</p>
<ol>
<li>10 -Digit -numre, der starter med <strong>08</strong>.</li>
<li>6 -Digit -numre, der starter med <strong>118</strong>.</li>
<li>4 -Digit -numre, der starter med <strong>3 eller 10</strong>.</li>
</ol>
<h2>Hvordan prisfastsættelsen af ​​overladede tal fungerer ?</h2>
<p>Når du ringer eller sender en SMS til et overført nummer, debiteres du automatisk på din mobilregning. Der <strong>Prisfastsættelse af et tillægsopkald</strong> kan defineres på 2 måder:</p>
<ol>
<li><strong>Varighed</strong> : Du betaler i henhold til varigheden af ​​dit opkald.</li>
<li><strong>Handling</strong> : Du betaler et defineret beløb på forhånd, uanset varigheden af ​​dit opkald.</li>
</ol>
<h2>SFR -overførte tal: Detaljer og priser</h2>
<p>Uanset om du bruger en fast telefon eller en mobiltelefon, er priserne for overopladede tal de samme. Find nedenfor <strong>overførte tal og deres priser</strong> For SFR Mobile og SFR Box -kunder.</p>
<p>Det hele afhænger af tjenesteudbyderen. Her er de maksimale tilladte omkostninger:</p>
<ul>
<li>0,06 €/min eller 0,15 €/Opkald for numre, der starter med 081.</li>
<li>€ 0,20/min eller € 0,50/Opkald for numre, der starter med 082.</li>
<li>0,80 €/min eller 3 €/Opkald for numre, der starter med 089.</li>
</ul>
<h2>SFR Specielle numre: Detalje og priser</h2>
<p>Med din SFR Mobile eller SFR Fixed kan du også få adgang til <strong>Særlige numre</strong> og kl <strong>Meddelelsesradioenumre</strong>, også betaler. Find deres priser i nedenstående tabel.</p>
<table >SFR Mobile Special Numbers <tr><th>Type tjenester</th> <th>Tal</th> <th>Priser</th> </tr></th><tbody><tr><th>Postkasse</th> <td>060420 til 39/060600 til 10 <br />060615 til 16 <br />060619 <br />060620 til 39/065600 til 59 <br />065690 til 99/065705 til 09 <br />065711 til 39/065760 til 89 <br />0657 4Q/0657 5Q <br />060614/0657 91 <br />0657 99/0641 65 <br />0649 96/0649 94 <br />0649 97</td> <td>2 €/min TTC</td> </tr><tr><th>Telefonbog</th> <td>222</td> <td>€ 2,99/adgang + € 2,99/min</td> </tr><tr><th>Horoskop</th> <td>6452</td> <td>€ 2,99/adgang</td> </tr><tr><th>Vejrudsigt</th> <td>6383</td> <td>€ 2,99/adgang</td> </tr><tr><th>TV -program</th> <td>8723</td> <td>€ 2,99/adgang</td> </tr><tr><th>Talende ur</th> <td>4676</td> <td>€ 1,99/adgang</td> </tr><tr><th>Turv Pronos</th> <td>8873</td> <td>€ 2,99/opkald</td> </tr><tr><th>Personligt svarende maskine klassiker</th> <td>8002</td> <td>€ 1,99/opkald</td> </tr></tbody></table>
<p>Bemærk, at prisen på det overførte nummer skal angives i starten af ​​dit opkald. Hvis ikke, kan du <strong>fremsætte et krav</strong> til afdelingsdirektoratet for befolkningsbeskyttelse (DDPP).</p>
<h2>Hvad er SFR -særlige numre, der ikke er tildelt ?</h2>
<p>Ikke alle tjenester via telefon betales. Med SFR kan du faktisk nyde <strong>Flere gratis specielle numre</strong>, som :</p>
<ul>
<li>DET <strong>963</strong> At administrere din SFR -pakke og indstillinger.</li>
<li>DET <strong>112</strong> At nå nødsituationer.</li>
<li>DET <strong>113</strong> At deltage i et dedikeret stof, tobak, alkohol- og serviceinfo -hjælp til service.</li>
<li>DET <strong>115</strong> At deltage i Samu Social.</li>
<li>DET <strong>116.000</strong> For at nå søgningen efter manglende børn.</li>
<li>DET <strong>119</strong> At deltage i Maltreaty børns hjælp.</li>
<li>DET <strong>15</strong>, DET <strong>17</strong> og <strong>18</strong> At nå Samu, politiet og brandmændene.</li>
<li>DET <strong>123</strong> For at konsultere din vokale telefonsvarer.</li>
<li>DET <strong>933</strong> At kende din Rio SFR -kode.</li>
</ul>
<h2>SFR kundeservice er et overført nummer ?</h2>
<p>For at kontakte SFR -kundeservice har du adgang til en service via telefon ved at komponere <strong>1023</strong>.</p>
<p>Dette nummer er <strong>Ikke et overført nummer</strong>. Så det koster kun prisen på et normalt opkald. Hvis dit SFR -tilbud inkluderer ubegrænsede opkald, er SFR kundeservice via telefon derfor <strong>gratis</strong>.</p>
<h2>Sådan blokeres SFR overopladede tal ?</h2>
<p><img src=”https://actuneuf.com/sites/actuneuf.com/files/telephone-verouille-20.png” alt=”Bloker SFR -overopladede numre” /></p>
<p>Som sagt før skete der et tillæg til et overført nummer, uden at gøre det med vilje hurtigt skete. Du kan nemt have <strong>En dårlig overraskelse</strong> På din SFR -faktura og betaler en service, som du ikke ønskede at bruge.</p>
<p>Panik ikke, der er en simpel løsning: abonner på<strong>Option Blocking SFR Surchanted Opkald</strong>. Hun er <strong>gratis</strong>, uden engagement og alle SFR -kunder kan drage fordel.</p>
<p>Med denne mulighed kan du <strong>Undgå ud -af -pakkforbrug</strong> uden din viden. Ved at abonnere på det blokerer du opkald til alle overførte tal. For at drage fordel af denne mulighed, afhænger de trin, der skal følges.</p>
<ol>
<li><strong>Bloker prestaxede numre på din SFR -fast linje</strong> : Du kan aktivere din mulighed fra dit SFR -kundeområde. For at gøre dette skal du gå til sektionen “<strong>Administrer dine opkaldsmuligheder</strong>”, vælg derefter” Blokering af overvældede opkald “. Din mulighed aktiveres i <strong>24 timer</strong> Efter din anmodning.</li>
<li><strong>Bloker prestaxede numre på din SFR -mobile linje</strong> : Du kan aktivere indstillingen fra dit SFR -kundeområde i afsnittet “<strong>Tilføj indstillinger</strong>””. Klik derefter på “andre”, derefter på “Forbud mod overførte anvendelser”. Din mulighed aktiveres i <strong>4 dage</strong> Efter din anmodning. Du modtager en SMS, når du aktiverer din mulighed og ved hvert opkald eller SMS/MMS strandet.</li>
</ol>
<p>Uanset hvilken linje der interesserer dig, kan du også abonnere på SFR -overvældet opkaldsblokeringsmulighed ved at kontakte <strong>SFR kundeservice</strong> telefonisk kl <strong>1023</strong> (Mandag til lørdag, fra 8 til 10:00).</p>
<p>Bemærk, at SFR -overvundne opkald, der blokerer, er <strong>uforenelig med SFR Plus SFR -tjenesten</strong>. For at drage fordel af det, skal du derfor vælge mellem de to muligheder og abonnere på kun en af ​​de to. Det er hun også <strong>uforenelig med SFR WiFi -opkald</strong>.</p>